Kupno gotowego projektu rozpoczyna drogę do wybudowania domu na wymarzonej działce. Nim jednak projekt będzie mógł zostać poddany weryfikacji w stosownym urzędzie wydającym pozwolenia na budowę konieczne będzie jeszcze dodatkowa praca nad wymienionym projektem. Każdy gotowy projekt domu musi bowiem zostać poddany specyfikacji mającej na celu dostosowanie go do realnych wymogów i warunków. Ten proces nazywany jest adaptacją projektu. Tym zadaniem zajmuje się architekt adaptujący. Inwestor ma w tym zakresie pełną dowolność, a więc może wybrać własnego architekta, jednak o wiele prościej jest zlecić to zadanie osobie, która zna ów projekt od podszewki. Adaptacja projektu to zadanie wyłącznie dla specjalisty posiadającego właściwe kwalifikacje, takie jak uprawnienia projektowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów. Architekt podejmujący się wykonania adaptacji staje się głównym projektantem budynku, a tym samym to na nim spoczywa całkowita odpowiedzialność za jego prawidłowe zaprojektowanie. Cały proces wymaga wiele uwagi i dopilnowania by nie powstały jakiekolwiek niezgodności, które mogłyby zablokować i zniweczyć starania o pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Do ważniejszych punktów pracy należy skonfigurowanie projektu architektonicznego z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu lub do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo projekt architektoniczny musi zostać dostosowany do rzeczywistych warunków panujących na wybranej działce, a więc do warunków klimatycznych, jakości gruntu, głębokości wód gruntowych. Kolejnym krokiem jest naniesienie planowanego obiektu na specjalistycznej mapie geodezyjnej. W rzeczywistości adaptacja projektu jest procesem żmudnym, mającym na celu przekształcenie gotowego projektu domu w projekt budowlany, który będzie gotowym do złożenia w urzędzie wraz z wnioskiem o przyznanie pozwolenia na budowę. Bardzo często to właśnie projektanci adaptujący w zakresie swoich obowiązków posiadają rónież załatwienie spraw urzędowych.